50
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Thanh Hóa
Tổng số gửi đi: 18.171 | Tổng số nhận về: 34.489
  Thống kê tổng số: 50 đơn vị đến ngày: 17/01/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
50Hide details for Không nhậpKhông nhập181713448952660
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Thành phố Thanh HóaTANDAN001ENDTDUBND Thành phố Thanh Hóa420493913
UBND Thành phố Thanh Hóa420493913
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]VP UBND tỉnh Thanh HóaTANDAN001ENDTDVP UBND tỉnh Thanh Hóa242053157735
VP UBND tỉnh Thanh Hóa242053157735
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN003ENDTDSở Công Thương11230241
Sở Công Thương11230241
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Giáo Dục và Đào tạoTANDAN003ENDTDSở Giáo Dục và Đào tạo294170
Sở Giáo Dục và Đào tạo294170
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Giao Thông vận tảiTANDAN003ENDTDSở Giao Thông vận tải64171068017097
Sở Giao Thông vận tải64171068017097
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN003ENDTDSở Khoa học và Công nghệ05858
Sở Khoa học và Công nghệ05858
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN003ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư5000500010000
Sở Kế hoạch và Đầu tư5000500010000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Lao động Thương binh và Xã hộiTANDAN003ENDTDSở Lao động Thương binh và Xã hội47141188
Sở Lao động Thương binh và Xã hội47141188
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Ngoại vụTANDAN003ENDTDSở Ngoại vụ62632
Sở Ngoại vụ62632
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN003ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn41219260
Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn41219260
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Nội vụTANDAN003ENDTDSở Nội vụ51224275
Sở Nội vụ51224275
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN003ENDTDSở Tài Chính2208231043
Sở Tài Chính2208231043
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên & Môi trườngTANDAN003ENDTDSở Tài Nguyên & Môi trường104128613902
Sở Tài Nguyên & Môi trường104128613902
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN003ENDTDSở Thông tin và Truyền thông43299342
Sở Thông tin và Truyền thông43299342
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN003ENDTDSở Tư pháp03030