50
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Thanh Hóa
Tổng số gửi đi: 85.339 | Tổng số nhận về: 127.262
  Thống kê tổng số: 50 đơn vị đến ngày: 20/04/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
50Hide details for Không nhậpKhông nhập85339127262212601
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Thành phố Thanh HóaTANDAN001ENDTDUBND Thành phố Thanh Hóa8344519313537
UBND Thành phố Thanh Hóa8344519313537
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]VP UBND tỉnh Thanh HóaTANDAN001ENDTDVP UBND tỉnh Thanh Hóa85472087029417
VP UBND tỉnh Thanh Hóa85472087029417
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN003ENDTDSở Công Thương119433834577
Sở Công Thương119433834577
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Giáo Dục và Đào tạoTANDAN003ENDTDSở Giáo Dục và Đào tạo8989391837
Sở Giáo Dục và Đào tạo8989391837
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Giao Thông vận tảiTANDAN003ENDTDSở Giao Thông vận tải225934555714
Sở Giao Thông vận tải225934555714
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN003ENDTDSở Khoa học và Công nghệ84012402080
Sở Khoa học và Công nghệ84012402080
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN003ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư223762938530
Sở Kế hoạch và Đầu tư223762938530
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Lao động Thương binh và Xã hộiTANDAN003ENDTDSở Lao động Thương binh và Xã hội167021513821
Sở Lao động Thương binh và Xã hội167021513821
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Ngoại vụTANDAN003ENDTDSở Ngoại vụ50614631969
Sở Ngoại vụ50614631969
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp phát triển Nông thônTANDAN003ENDTDSở Nông nghiệp phát triển Nông thôn181946546473
Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn181946546473
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Nội vụTANDAN003ENDTDSở Nội vụ116433554519
Sở Nội vụ116433554519
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN003ENDTDSở Tài Chính146847316199
Sở Tài Chính146847316199
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên & Môi trườngTANDAN003ENDTDSở Tài Nguyên & Môi trường328055118791
Sở Tài Nguyên & Môi trường328055118791
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN003ENDTDSở Thông tin và Truyền thông41318472260
Sở Thông tin và Truyền thông41318472260
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN003ENDTDSở Tư pháp96017312691